A csillagászat, a fizika és a matematika tudósainak nagyobbik része ma a kvantumelméletben véli felfedezni a Világegyetem titkai megfejtésének a kulcsát. Kisebbik - de szavát inkább hallató - része más-más álláspontot képvisel, melynek az az oka, hogy az észlelésekből levont következtetések változóak. A megfigyelőtől nagyobb távolságban lévő objektumok nagyobb távolodó sebességéből többen például arra következtetnek, hogy az Univerzum egyre nagyobb sebességgel tágul.
E könyv szerzője - Hubble téziseit elfogadva - nemcsak ezt az álláspontot cáfolja, hanem teljesen újszerű, mérnöki pontosságú vizsgálati módszerével olyan új, eddig nem ismert eredményekre is jut, melyek szükségszerűen új mederbe terelhetik a további kutatásokat.
A vizsgálat az ősrobbanástól az összeomlásig mutatja be az Univerzumot, különös gondot fordítva annak mai tényleges és - ami ettől lényegesen eltérő - érzékelhető állapotára. De mind a tudomány, mind az érdeklődő olvasó részére számításokkal alátámasztva olyan újszerű megállapításokat is tesz, mint például azt, hogy az anyagi világ kialakulása, a "teremtés" mind a mai napig még nem fejeződött be.
A szerző a könyvét nem csupán olvasmánynak szánja, az olvasót ismételt átgondolásra, vitára készteti. A függelék mindezekre biztosítja a lehetőséget.